• Adres: 20-844 Lublin - Braci Wieniawskich 12 B
  • Nr tel. 081-7408420
  • Nr tel. 081-740-84-20
  • Nr fax 081-740-84-23


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich