Pion opieki stacjonarnej w Miastku

  • Adres: 77-200 Miastko ul. Gen. J. Wybickiego 30
  • Nr tel. 059-822-85-00
  • Nr tel. 059-857-26-81
  • Nr fax 059-822-39-90
  • E-mail: szpital@spzoz.bytow.pl


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich