• Adres: 84-250 Gniewino 86 A
  • Nr tel. 0 58-676-73-43
  • Nr tel. 0 58-676-73-43
  • Nr fax 0 58-670-68-31
  • E-mail: gozgniew@poczta.net.pl


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich