• Adres: 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 59
  • Nr tel. 085-665-42-62
  • Nr tel. 085-655-42-62
  • E-mail: nzoz-pod@wp.pl


Oddziały w tej filii


 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich