• Adres: 24-320 Poniatowa - Fabryczna 18
  • Nr tel. 081-8272278
  • Nr tel. 081-8204041 8204104
  • Nr fax 081-8272278
  • E-mail: spzozol@poczta.onet.pl


Oddziały w tej filii


 
 

Apteka

Pracownia USG
Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich