Szpital Specjalistyczny

  • Adres: 24-100 Puławy - Józefa Bema 1
  • Nr tel. 081-8864291
  • Nr tel. 081-8864291
  • Nr fax 081-8862915
  • E-mail: spzoz@poczta.pulawy.pl


Oddziały w tej filii


 
 

Apteka
Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich