• Adres: 09-408 Płock ul. Borowicka 3 b
  • Nr tel. 024-264-83-64
  • Nr tel. 024-264-83-64
  • Nr fax 024-264-83-64


Oddziały w tej filii


 
 Copyright © 2008-2019 Zdrowie Dla Wszystkich